Bc.Sandra Košatá - fyzioterapeutka

Moskevská 639/31 (1.patro)
470 01 Česká Lípa
723 127 820
info@abytelofungovalo.cz

Fyzioterapie

Na základě vstupního vyšetření se budeme snažit odstranit funkční poruchy, které vznikají přetížením určitých oblastí těla psychickou či fyzickou zátěží, nemocí, úrazem, po operaci nebo vrozenou vadou. Společně budeme pracovat na zachování či znovuobnovení fungování Vašeho těla a to nácvikem správného držení těla a pohybových návyků jak při běžných denních činnostech, tak i při sportu či zaměstnání, kdy často dochází k nadměrnému a nevhodnému přetěžování těla.

Následovat bude  nácvik a pravidelná kontrola individuálních cviků vhodných pro Váš zdravotní stav, případně další doporučení.

Ošetření pohybového aparátu má vliv i na fungování dalších orgánových soustav včetně psychiky.

Vhodný počet terapií doporučím po vstupním vyšetření s ohledem na charakter problému. Jednotlivé techniky je možné různě kombinovat. 

V mnoha případech je úleva od bolesti značná již při prvních terapiích.

Čistý čas terapie je 50 min, zbylý čas je vyhrazený pro organizační záležitosti.

 

UPOZORNĚNÍ:

Nemám smlouvu se zdravotními pojišťovnami.

Nepřijímám platební karty ani poukázky.

Veškeré služby si hradí klient hotově nebo platbou mobilem.

DOVOLENÁ 6.6. - 7.6. 2024